• 0362 431 33 49
  Araştırmacılar bir köpekbalığını oda büyüklüğündeki bir cam bölmeye koymuşlar. Cam bölmenin diğer tarafında da balıklar var. Köpekbalığı ne tarafa gitse cam bölmeye çarpmış. Bir süre sonra cam bölmeye çarpmamayı öğrenmiş. Çünkü ne kadar uğraştıysa da diğer taraftaki balıklara ulaşamamış. Köpekbalığı 21. günden sonra cam bölmelere hiç çarpmamayı öğrenmiş. Bunun üzerine cam bölmeyi çıkarmışlar. Köpekbalığı oralı bile olmamış. Kendisinin sadece o bölme alanına kadar yüzebileceğini sanıyormuş. Artık diğer balıkları yiyemeyeceğini anlamış ve balıklara dokunamamış. Çünkü köpekbalığı çaresizliği öğrenmiş.
   
  Yukarıdaki örnek en basit anlatımıyla Psikolojik Danışmanlığın da en temel konularından biri olan Öğrenilmiş Çaresizlik kavramını anlatıyor. Köpekbalığı misali yaşamın içinde hedeflediğimiz alanlarda birçok deneme yapıyoruz, mücadele veriyoruz fakat kimsenin tam olarak bilemeyeceği nedenlerden ötürü hedeflerimize ulaşamıyoruz ve artık denemekten vazgeçiyoruz. Bu durum kimi zaman bireysel nedenler kaynaklı olsa da çoğu zaman bireyin dışındaki etkenlerin başrol oynamasından kaynaklı olabiliyor.
   
  Her birimiz bir şekilde bir ya da birçok konuya karşı Öğrenilmiş Çaresizlik yaşıyoruz. Çocukken bazı oyunlara karşı, Öğrenci iken matematiğe karşı, yetişkinken işimize karşı geliştirdiğimiz sayısız öğrenişmiş çaresizlik örnekleri dolu hayatımızda.
   
  Özel olarak ele aldığımızda biz engellilerinde sosyo-kültürel ya da ekonomik nedenlerden kaynaklanan (tam olarak olmasa da) birçok Öğrenilmiş Çaresizliğimiz mevcut. Örneğin sosyalleşmeye karşı, etkili ve verimli iletişime karşı, etkili öğrenciliğe karşı, mevcut kamu veya özel kurumların erişilebilirliğe karşı, toplu taşıma araçlarının standartlarına karşı, iş aramaya ve çalışma hayatındaki ayrımcılığa karşı… gibi örnekleri sıkıcı oluncaya kadar çoğaltabiliriz. Engellilik alanındaki sorunlara eğilimler son yıllarda hızlı bir ivme kazansa dahi belli noktalarda işler o kadar yavaş yol alıyor ki sorunların yakın gelecekte çözülebileceğine karşı inançlarımızda olumsuz bir sapma söz konusu olabiliyor.
   
  Tamda bu noktada engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması, çözüme ulaştırırken zamanı ve ekonomiyi en verimli şekilde kullanmak adına STK ların bilgi ve tecrübe birikiminden faydalanılması hayati bir önem taşımaktadır. Resmi kurumların yanı sıra STK ların ivedilikle işe koşulması sorunların çözümünde bizleri daha etkin ve verimli kılacak aynı zaman yazının başında da ısrarla vurgulanan Öğrenilmiş Çaresizlik duyguları engelliler acısından en aza indirgenecektir.
   
  Görüşmek dileğiyle…
   

  23.06.2021